Op het EMC is de antimicrobiële activiteit van een honderdtal plantextracten, welke door Holland Biodiversity zijn verstrekt, vastgesteld tegen een groep van 5 belangrijke humane pathogenen. Ongeveer 20% van deze extracten waren in staat alle vijf de verschillende bacteriestammen te doden. Uit verder onderzoek is gebleken dat 1/3 van deze extracten niet toxisch zijn wanneer ze toegevoegd werden aan in vitrogegroeide humane cellen.

Het IBL heeft een extractieprotocol ontwikkeld waarbij de meeste actieve antimicrobiële inhoudsstoffen worden geëxtraheerd, waardoor de werking van het extract optimaal is.

Universiteit Leiden gaat de komende periode onderzoeken welke stoffen uit de niet toxische actieve plantextracten verantwoordelijk zijn voor de antimicrobiële activiteit.

Categorieën: Nieuws